​​Пропозиції щодо удосконалення конкурсних процедур та — Конкурси до БЕБ — громадський контроль

​​Пропозиції щодо удосконалення конкурсних процедур та організації проведення конкурсів на посади до Бюро економічної безпеки України, одноголосно підтримані на засіданні РГК БЕБ (2 грудня 2021) та направлені Директору Бюро економічної безпеки України.
 
1. Під час прийняття рішення про утворення Конкурсних комісії з відбору працівників БЕБ, формувати Конкурсні комісії у складі не більше 6 (шести) осіб, при цьому надати право членам Конкурсних комісій на першому своєму засідання обрати Голову та секретаря комісії.

2. До оголошення конкурсу по відбору працівників БЕБ, надати можливість утвореним Конкурсним комісіям провести перше засідання на якому Конкурсною комісію будуть розглянуті та узгоджені всі питання порядку проведення Конкурсного відбору, враховані технічні питання, визначені та упорядковані інші питання.

3. Забезпечити проведення співбесіди з кандидатом на останньому етапі конкурсного відбору та забезпечити такі умови, щоб члени Конкурсної комісії, мали можливість ознайомитись з результатами попередніх етапів конкурсу (тестування, поліграф та інше) перед проведенням співбесіди.

4. Просимо врахувати також те, що у разі утворення декількох Конкурсних комісіях до складу яких, включені представники РГК БЕБ України, то роботи цих комісій не повинні відбуватися в один і той же час, оскільки представники РГК БЕБ України не можуть бути присутні одночасно в різних місцях.

5. Надати можливість залучення Конкурсною комісією до роботи конкурсних комісії інших представників РГК БЕБ України (без права голосу), в тому числі шляхом внесення відповідних змін до пункт 9 «Положення про конкурсну з проведення конкурсу на заняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Бюро економічної безпеки України», яке затверджено Наказом директора БЕБ від 23.10.2021 р. №7.

6. Під час прийняття рішення про проведення конкурсного відбору працівників БЕБ, просимо врахувати (передбачити) такий критерій відбору як «Доброчесність» кандидата, на який повинна звертатися увага на одному з етапів конкурсного відбору (пункт для оцінювання під час співбесід).

7. Під час формування конкурсних вимог до кандидатів на посади в БЕБ, які не потребують спеціальних знань в економічній та юридичних галузях (сферах), просимо врахувати те, що наявність у кандидата вищої економічної чи юридичної освіти не повинна бути обов’язковою, при цьому може виступати додатковою перевагою. Це дозволить надати можливість іншим висококваліфікованим фахівцям, які не мають вищої економічної чи юридичної освіти  змагатися у конкурсі на заняття вакантної посади, на якій вони зможуть себе реалізувати.

8. Всі співбесіди з кандидатами на посади до БЕБ проводити з використанням аудіо та відео фіксації.

Нагадаємо, що 01 грудня 2021 року відбулась зустріч представників РГК у Конкурсній комісії з Директором Бюро Вадимом Мельником, під час якої всі вище згадані пропозиції були обговорені та передані особисто.
 
#конкурс_новини
1.7K views08:05

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно авторизуватися.