Get Mystery Box with random crypto!

​​ 3 best reading resources to study English. Найкращі ресур | Англійська на прокачку

​​ 3 best reading resources to study English.

Найкращі ресурси, щоб розвивати навички читання англійською.

Breakingnewsenglish.com

On this website, you will find interactive lessons arranged according to 7 levels of difficulty, as well as exercises for listening, fast reading, and dictation.
The texts on the site are adapted from newspaper reports. Audio files and exercises accompany them.

На цьому веб-сайті ви знайдете інтерактивні уроки, упорядковані за 7 рівнями складності, а також вправи для аудіювання, швидкого читання та диктантів.
Тексти на сайті адаптовані з газетних повідомлень. До них додаються аудіофайли та вправи.

Newsinlevels.com

This is a fascinating and useful resource for practicing reading and listening in English. The texts here are divided into three levels of difficulty.
In the first and second levels, the text use vocabulary that you must learn for that level. This allows you to remember new words quickly. The third level of difficulty is new stories in their original version. Videos accompany some texts.

Це захоплюючий і корисний ресурс для практики читання та аудіювання англійською мовою. Тексти тут поділені на три рівні складності.
На першому та другому рівнях у тексті використовується лексика, яку ви повинні знати для цього рівня. Це дозволяє швидко запам'ятовувати нові слова. Третій рівень складності - нові історії в оригінальній версії. Деякі тексти супроводжуються відео.

Imsdb.com
If you like to not only watch films but also “read” them, you should visit imsdb.com.
This is the most significant web resource for scripts for various Hollywood films.
A useful technique is to print the text and say the words together with the movie characters. This way, you can train your pronunciation.

Якщо ви любите не тільки дивитися фільми, а й «читати» їх, вам варто відвідати imsdb.com. Це захопливий веб-ресурс зі сценаріями для різних голлівудських фільмів.
Корисним прийомом є роздрукувати текст і вимовляти слова разом із героями фільму. Таким чином, ви можете тренувати свою вимову.