Get Mystery Box with random crypto!

Вступ.ОСВІТА.UA️⚡2024

Логотип телеграм -каналу vstuposvita — Вступ.ОСВІТА.UA️⚡2024
Теми з каналу:
Питанняпідписників
Адреса каналу: @vstuposvita
Категорії: Освіта
Мова: Українська
Країна: Україна
Передплатники: 87.25K
Опис з каналу

⚡️Новини про НМТ та вступ.
🧑‍🎓Лише офіційна інформація.
👩🏼‍💻Лише необхідна інформація.
Більше про вступ ➡️ osvita.ua
Реклама: @pr_osvita

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


Останні повідомлення 6

2023-11-14 13:55:54 Комітет ВР розгляне питання про скасування заочної освіти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій розгляне урядовий законопроект щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті на своєму засіданні 17 листопада.

Однією із новацій законопроекту є норма про припинення прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра за заочною та вечірньою формами здобуття освіти.

Планується, що доповідати проект закону у профільному комітеті ВР буде заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Докладніше
16.4K viewsedited  10:55
Відкрити / Коментувати
2023-11-08 19:35:50 У ВР вирішили поки не скасовувати заочну форму навчання

Норму про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти було вилучено із депутатського законопроєкту за рішенням парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Водночас норма про відмову від заочної та вечірньої форм навчання міститься і в урядовому законопроєкті щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті, що затверджений Кабінетом Міністрів 20 жовтня.

Цей законопроєкт парламентом ще не розглядався.

Докладніше
17.7K viewsedited  16:35
Відкрити / Коментувати
2023-11-08 18:35:10 Офіційно: випускників звільнено від проходження ДПА

Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної середньої загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році, звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Відповідний законопроєкт ухвалений парламентом 08 листопада.

Докладніше
20.6K views15:35
Відкрити / Коментувати
2023-11-08 18:15:16 Виші зараховуватимуть результати ЗНО/НМТ 2021–2024

Конкурсний відбір до вишів в 2024 році буде здійснюватись за результатами:

ЗНО 2021 року;

НМТ 2022–2024;

Тестування відбуватиметься в один день і триватиме 4 години.

Структура національного мультипредметного тесту у 2024 році змінюватися не буде.

Підготовка до НМТ на ЗНО-ОНЛАЙН
20.8K views15:15
Відкрити / Коментувати
2023-11-08 17:55:31 НМТ–2024 відбудеться за схемою 3+1

Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ.

Відповідний законопроєкт ухвалений Верховною Радою 08 листопада.

НМТ включатиме три обовʼязкові предмети:

українська мова;
математика;
історія України.

Та один предмет на вибір:

фізика;
хімія;
біологія:
іноземна мова;
географія;
українська література.

Докладніше
21.9K viewsedited  14:55
Відкрити / Коментувати
2023-11-07 17:12:53 При повітряній тривозі вчителі мають зупиняти уроки

У разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» вчителі мають зупиняти проведення уроків незалежно від форми проведення занять.

У МОН наголошують, що переривання занять має відбуватись незалежно від форми навчання у школі – очної, дистанційної або змішаної.

Під час дистанційного навчання вчителі повинні зупинити урок та звернути увагу школярів на необхідність піти в укриття.

Докладніше
14.4K views14:12
Відкрити / Коментувати
2023-11-02 15:54:31  На розмір гранту на вищу освіту впливатиме індекс спеціальності

У МІністерстві освіти і науки розробляють формулу, за якою на розмір гранту для здобуття вищої освіти впливатиме результат ЗНО вступника та індекс спеціальності.

Більший індекс буде надаватися спеціальностям, які потребують більших фінансових витрат для підготовки фахівців, зокрема, інженерним або аграрним.

 Докладніше
16.3K viewsedited  12:54
Відкрити / Коментувати
2023-10-30 18:28:25 Готуйся до НМТ з історії онлайн за темами

Під час іспиту з історії України у 2024 році будуть перевірятись знання вступників за період з XVI століття і до сучасних подій.

За допомогою сервісу ЗНО-ОНЛАЙН можна поетапно виконувати завдання за розділами чинної програми.

Сервіс дозволяє не лише дізнатися свій рівень підготовки, а й тренуватись у виконанні завдань, а також звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі фахівців.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

1914 – 1945 р.


Україна в роки Першої світової війни.

Початок Української революції.

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Українська революція. Період Гетьманату.

Українська революція. Директорія УНР.

Початок Другої світової війни (1939–1941).

Друга світова війна: Рух Опору (1941–1943).

Друга світова війна: воєнні дії на теренах України (1943–1945).

1945 р. – початок ХХІ ст.

Україна в перші повоєнні роки.

Україна в умовах десталінізації.

Україна в період загострення кризи радянської системи.

Відновлення незалежності України.

Становлення України як незалежної держави.

Творення нової України.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХІХ ст.

Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.


Вступ до історії України.

Стародавня історія України.

Королівство Руське. Монгольська навала.

Руські князівства другої половини XIV – першої половини XVI ст. Кримське ханство.

Русь-Україна: виникнення Київської держави.

Русь-Україна: розквіт Київської держави.

Русь-Україна: культура IX–XIV століть.

Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. ХVІІ ст.

Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст.

Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Кінець XVIIІ ст. – XIX ст.

Українські землі в Російській імперії к. ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Українські землі в Австрійській імперії к. ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.

ЗАВДАННЯ НА ВІЗУАЛЬНЕ ВПІЗНАННЯ

Персоналії


Діячі культури освіти і науки.

Громадсько-політичні та військові діячі.

Архітектура

Архітектура культових споруд в Україні.

Архітектура фортифікаційних споруд в Україні.

Світська архітектура. Містобудування.
18.9K viewsedited  15:28
Відкрити / Коментувати
2023-10-27 12:34:24 Перелік слів із правильним наголосом до НМТ-2024

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання національного мультипредметного тесту з української мови у 2024 році.

Цей перелік визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом МОН №696 від 26.06.2018 року.

А

агронОмія
алфАвІт
Аркушик
асиметрІя

Б

багаторазОвий
безпринцИпний
бЕшкет
блАговіст
близькИй
болотИстий
борОдавка
босОніж
боЯзнь
бурштинОвий
бюлетЕнь

В

вАги (у множині)
вантажІвка
веснЯнИй
вИгода (користь)
вигОда (зручність)
видАння
визвОльний
вимОга
вИпадок
вирАзний
вИсіти
вИтрата
вишИваний
відвезтИ
відвестИ
вІдгомін
віднестИ
вІдомість (список)
відОмість (повідомлення, дані, популярність)
вІрші
віршовИй
вітчИм

Г

гальмО, гАльма
глядАч
горошИна
граблІ
гуртОжиток

Д

данИна
дАно
децимЕтр
дЕщиця
де-Юре
джерелО
дИвлячись
дичАвіти
діалОг
добовИй
добУток
довезтИ
довестИ
довІдник
дОгмат
донестИ
дОнька
дочкА
дрОва

Е

експЕрт

Є

єретИк

Ж

жалюзІ

З

завдАння
завезтИ
завестИ
зАвжди
завчасУ
зАгадка
заіржАвілий
заіржАвіти
закінчИти
зАкладка (у книзі)
зАкрутка
залишИти
замІжня
занестИ
зАпонка
заробІток
зАставка
зАстібка
застОпорити
звИсока
здАлека
зібрАння
зобразИти
зОзла
зрАння
зрУчний
зубОжіння

І

індУстрія

К

кАмбала
каталОг
квартАл
кИшка
кіломЕтр
кінчИти
кОлесо
кОлія
кОпчений (дієприкметник)
копчЕний (прикметник)
корИсний
кОсий
котрИй
крицЕвий
крОїти
кропивА
кулінАрія
кУрятина

Л

лАте
листопАд
літОпис
лЮстро

М

мАбУть
магістЕрський
мАркетинг
мерЕжа
металУргія
мілімЕтр

Н

навчАння
нанестИ
напІй
нАскрізний
нАчинка
ненАвидіти
ненАвисний
ненАвисть
нестИ
нІздря
новИй

О

обіцЯнка
обрАння
обрУч (іменник)
одинАдцять
одноразОвий
ознАка
Олень
оптОвий
осетЕр
отАман
Оцет

П

павИч
партЕр
пЕкарський
перевезтИ
перевестИ
перЕкис
перелЯк
перенестИ
перЕпад
перЕпис
піалА
пІдданий (дієприкметник)
піддАний (іменник, істота)
пІдлітковий
пізнАння
пітнИй
піцЕрія
пОдруга
пОзначка
пОмилка
помІщик
помОвчати
понЯття
порядкОвий
посерЕдині
привезтИ
привестИ
прИморозок
принестИ
прИчіп
прОділ
промІжок
псевдонІм

Р

рАзом
рЕмінь (пояс)
рЕшето
рИнковий
рівнИна
роздрібнИй
рОзпірка
рукОпис
руслО

С

сантимЕтр
свЕрдло
серЕдина
сЕча
симетрІя
сільськогосподАрський
сімдесЯт
слИна
соломИнка
стАтуя
стовідсОтковий
стрибАти

Т

текстовИй
течіЯ
тИгровий
тисОвий
тім’янИй
травестІя
тризУб
тУлуб

У

украЇнський
уподОбання
урочИстий
усерЕдині

Ф

фартУх
фаховИй
фенОмен
фОльга
фОрзац

Х

хАос (у міфології: стихія)
хаОс (безлад)

Ц

цАрина
цемЕнт
цЕнтнер
ціннИк

Ч

чарівнИй
черговИй
читАння
чорнОзем
чорнОслив
чотирнАдцять

Ш

шляхопровІд
шовкОвий
шофЕр

Щ

щЕлепа
щИпці
щодобовИй

Я

ярмаркОвий
22.6K viewsedited  09:34
Відкрити / Коментувати
2023-10-26 18:56:25 В уряді прогнозують збільшення кількості ІТ-спеціалістів

Реформа вищої освіти, завдяки якій студенти-контрактники матимуть можливість здобути ступінь бакалавра за три роки, допоможе збільшити кількість кваліфікованих ІТ-спеціалістів в Україні.

На цьому наголосив віцепремєр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, студентам ІТ-спеціальностей буде легше поєднувати роботу з навчанням, щоб набувати реального досвіду.

Також студенти зможуть самостійно вибирати до 50% курсів, формуючи свою освітню траєкторію, та розставляти пріоритети.

Докладніше
16.1K viewsedited  15:56
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 18:57:25 Студенти дистанційної форми зможуть самі обирати час та місце занять

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що студенти дистанційної форми навчання зможуть самостійно обирати час та місце для занять у межах графіку навчання.

Про це йдеться у коментарі МОН щодо ініціативи скасування заочної та вечірньої форм навчання у вишах з 2024 року.

У МОН наголошують, що з початку COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну.

Також зазначається, що в європейському просторі заочної форми взагалі немає.

Студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі.
28.2K views15:57
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 16:52:05  Студенти зможуть обрати спеціальність після 1 або 2 курсу

Після проходження 60–120 кредитів ЄКТС студенти зможуть вибрати спеціальність у межах широкої галузі.

Тобто на таких програмах студенти зможуть не одразу обирати спеціальність під час вступу, а пізніше обрати її в межах тієї галузі, на яку вони вступали.

Наприклад, після навчання дворічного навчання у галузі «Соціальні науки» студент матиме можливість визначитися, яка галузь йому найбільше підходить – соціологія, соціальна робота чи політологія.

Це надасть можливість більш усвідомлено вибрати спеціальність уже після певного терміну навчання в університеті.

 Докладніше
14.2K viewsedited  13:52
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 16:29:50 Заочну форму навчання замінять дистанційною

Замість заочної та вечірньої форми навчання у вишах вже з 2024 року буде впроваджена дистанційна.

Відповідна норма передбачена законопроектом, що схвалений Кабінетом Міністрів.

Очікується, що рішення надасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти. Вони зможуть долучатися до навчання онлайн, не відвідуючи заклади фізично.

Студенти, що нині навчаються на заочній та вечірній формах, зможуть завершити навчання в такому ж форматі, проте з наступного року вступ буде лише на дистанційну або денну форми здобуття освіти.

Докладніше
15.1K viewsedited  13:29
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 15:55:58 Студенти-контрактники зможуть регулювати терміни свого навчання

Студенти-контрактники українських закладів вищої освіти зможуть самостійно визначати, за який час вони хочуть пройти навчання за певною освітньою програмою.

Відповідна новація міститься у законопроекті щодо вдосконалення вищої освіти, що схвалений Кабінетом Міністрів.

У разі прийняття законопроекту парламентом студенти зможуть самостійно визначати термін навчання.

Зокрема, студенти, які навчаються на контракті, матимуть можливість пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Або навпаки – отримати ступінь за 6 років.

Докладніше
15.6K viewsedited  12:55
Відкрити / Коментувати
2023-10-23 15:04:11 Студентів-бюджетників працевлаштує держава

Міністерство освіти і науки пропонує законодавчо закріпити обов'язок студента, який навчається на бюджетній формі навчання, укласти договір про працевлаштування.

Відповідна норма передбачена законопроектом, яким пропонується реформувати систему бюджетного фінансування здобуття вищої освіти.

Законопроектом визначено, що договір передбачатиме працевлаштування студента після завершення ним навчання на строк, не менший за три роки.

Студенти, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до пропозиції центру зайнятості, будуть переведені на навчання за контрактом, а у разі відмови – відраховані із закладу вищої освіти.

Наразі триває громадське обговорення законопроекту. Документ поки не поданий на розгляд парламенту.

Докладніше
18.7K viewsedited  12:04
Відкрити / Коментувати
2023-10-20 15:33:33 Пільгові кредити на вищу освіту видаватимуть під 3% річних

Міністерство освіти і науки пропонує встановити відсоткову ставку в розмірі 3% річних за користування пільговим довгостроковим кредитом для оплати здобуття вищої освіти.

Пільговий довгостроковий кредит можна буде отримати одночасно з державним грантом на навчання для здобуття вищої освіти в розмірі, що не перевищує різниці між розміром оплати за навчання та розміром гранту.

Розмір пільгового кредиту не може перевищувати суми з оплати послуг за навчання за весь термін здобуття певного рівня вищої освіти.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
23.5K views12:33
Відкрити / Коментувати
2023-10-19 19:18:18 Оприлюднений законопроєкт про гранти на вищу освіту

Міністерством освіти і науки розроблений законопроєкт, яким пропонується запровадження механізму державних грантів на оплату послуг з навчання для здобуття вищої освіти.

Зокрема, законопроєктом пропонується розширити перелік джерел державного фінансування здобуття вищої освіти шляхом надання державних грантів.

Гранти будуть безповоротними і не передбачатимуть додаткових зобов’язань здобувача вищої освіти, пов’язаних з їх отриманням, крім випадків, передбачених законодавством.

Державні гранти зможуть отримати студенти, які мають право на навчання за державним або регіональним замовленням чи за контрактом з повною чи частковою оплатою навчання.

Отримати грант зможуть вступники, які взяли участь у конкурсному відборі на підставі результатів ЗНО/НМТ з результатом, не нижчим за рівень, встановлений Умовами прийому.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
17.5K viewsedited  16:18
Відкрити / Коментувати
2023-10-19 14:47:36 НМТ з української мови: перелік фразеологізмів

З-посеред завдань з української мови на НМТ обовʼязково є завдання на знання та розуміння фразеологічних одиниць.

Виконуючи такі завдання, учасники мають продемонструвати знання значення того чи іншого фразеологізму, здатність доречно та стилістично виправдано використовувати їх у текстах.

Пропонуємо СЛОВНИЧОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ , складений на основі тестових завдань з української мови, запропонованих учасникам ЗНО/НМТ за всі роки його проведення.

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
18.9K views11:47
Відкрити / Коментувати
2023-10-18 15:44:37 Готуйтеся до НМТ з математики за тематичними розділами

Учасники НМТ 2024 року мають можливість підготуватися до обов'язкового тесту з математики, скориставшись спеціальним сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, у якому завдання розподілені за темами.

За допомогою сервісу можна виконувати завдання за розділами чинної програми ЗНО.

Обравши певну тему, учасники зможуть перевірити свою готовність з усіх тем обох змістових блоків («Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія»).

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Числа і вирази

Дійсні числа.

Відношення та пропорції. Відсотки. Текстові задачі.

Показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення.

Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази та їх перетворення.

Рівняння, нерівності та їхні системи.

Лінійні, квадратні, раціональні рівняння та системи рівнянь.

Ірраціональні, тригонометричні рівняння та системи рівнянь.

Показникові, логарифмічні рівняння та системи рівнянь.

Нерівності та системи нерівностей.

Розв’язування задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь.

Функції

Числові послідовності.

Функціональна залежність.

Лінійні та квадратні функції.

Степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції.

Похідна функції.

Первісна та визначений інтеграл.

Комбінаторика, теорія ймовірностей, статистика.

Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку.

Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики.

ГЕОМЕТРІЯ

Планіметрія

Елементарні геометричні фігури на площині. Геометричні величини.

Трикутники.

Прямокутні трикутники.

Паралелограм. Ромб. Трапеція.

Прямокутник. Квадрат.

Коло та круг. Многокутники.

Координати та вектори на площині. Геометричні переміщення.

Стереометрія

Прямі та площини у просторі.

Призма.

Піраміда.

Тіла обертання.

Координати та вектори у просторі
22.6K viewsedited  12:44
Відкрити / Коментувати
2023-10-16 13:16:06 НМТ з української мови відбудеться за старим правописом

У 2024 році блок завдань НМТ з української мови не передбачатиме завдань на перевірку орфографічних норм, які зазнали змін згідно з новим правописом.

Зокрема, у 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нового Українського правопису.

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
18.2K viewsedited  10:16
Відкрити / Коментувати
2023-10-15 11:52:30 У ВР вирішили не скасовувати заочну форму навчання

Парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення не скасовувати набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти.

Законопроєкт №10092, яким була передбачена норма щодо непроведення набору вступників за вечірньою та заочною формами в 2024 році, вже схвалений комітетом і буде направлений на голосування в парламенті, але заочна і вечірня форма вступу буде залишена.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
22.2K viewsedited  08:52
Відкрити / Коментувати
2023-10-11 14:28:24 НМТ з історії України: перелік дат та пояснення до них

У 2024 році історія України є обов'язковим предметом НМТ.

Під час іспиту з історії України будуть перевірятись знання вступників за період з XVI століття і до сучасних подій.

Пропонуємо таблицю, яка допоможе ефективно підготуватися до тестування з історії України.

До таблиці внесено всі дати, необхідні для виконання завдань, і подано короткі пояснення до них.

Жирним шрифтом позначено дати, які треба обовʼязково знати напамʼять.

ПЕРЕЛІК ІСТОРИЧНИХ ДАТ

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
13.5K viewsedited  11:28
Відкрити / Коментувати
2023-10-10 13:32:54 Готуйтеся до НМТ з української мови за тематичними розділами

Українська мова, як і в попередні роки, залишається предметом, обов’язковим для складання на НМТ вступниками до закладів вищої освіти.

Майбутні учасники НМТ можуть ефективно готуватися до тестування з української мови, скориставшись спеціальним розділом на сайті ЗНО-ОНЛАЙН, у якому всі завдання згруповані за темами.

За допомогою сервісу можна почергово виконувати завдання за розділами програми ЗНО з української мови.

Сервіс дозволяє дізнатися свій рівень підготовки, тренуватись у виконанні завдань, звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі фахівців до найважчих завдань.

Завдання згруповано за такими тематичними розділами:

Фонетика. Графіка. Орфоепія

Склад. Наголос

Співвідношення звуків і букв

Орфографія

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

Правопис префіксів

Спрощення в групах приголосних

Зміни приголосних при творенні слів

Апостроф

Знак м’якшення

Сполучення йо, ьо

Подвоєння літер

Написання слів іншомовного походження

Велика літера та лапки у власних назвах

Складні слова

Правопис не з різними частинами мови

Основні випадки чергування у–в, і–й

Лексикологія

Лексичне значення

Синоніми. Антоніми. Омоніми

Лексика: лексична помилка

Фразеологія

Будова слова. Словотвір

Будова слова. Словотвір

Морфологія

Класифікація частин мови

Іменник: рід і число іменників

Іменник: відмінювання іменників

Іменник: написання й відмінювання імен по батькові

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник

Прислівник

Прийменник

Сполучник

Частка

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення

Класифікація речень

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Односкладні речення

Ускладнене речення: однорідні члени речення

Ускладнене речення: звертання, вставні слова, словосполучення, речення

Відокремлені члени речення: відокремлене означення

Відокремлені члени речення: відокремлена обставина

Відокремлені члени речення: відокремлений додаток

Складне речення: складносурядне речення

Складне речення: складнопідрядне речення
18.9K viewsedited  10:32
Відкрити / Коментувати
2023-10-04 19:19:20 Випускники шкіл отримуватимуть гранти на вищу освіту

Міністерством освіти і науки розроблено альтернативний існуючому підхід до державного фінансування вищої освіти, який передбачає державне замовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.

В концепцію закладений принцип державного замовлення на основні спеціальності – медиків, вчителів, інженерів тощо. За цими спеціальностями державне замовлення буде збережено.

Навчання на інших спеціальностях фінансуватиметься за рахунок підтримки держави у вигляді гранту на навчання.

Головне про отримання гранту

гранти отримуватимуть випускники на основі отриманих результатів ЗНО або НМТ;

вступник самостійно визначатиме, якому закладу освіти заплатити кошти за своє навчання. Виш може бути державним, комунальним або приватним;

кількість студентів, які отримуватимуть державну підтримку орієнтовно збільшиться на 30-40%;

водночас грант не буде покривати повної вартості навчання;

система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.

Очікується, що МОН може найближчим часом запропонувати відповідні проекти законодавчих ініціатив у цій сфері.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
15.5K viewsedited  16:19
Відкрити / Коментувати
2023-10-03 14:55:47 Cтруктура предметних тестів НМТ не зміниться порівняно з 2023 роком

Тести НМТ в 2024 році не міститимуть завдань відкритого типу з необхідністю надання розгорнутої відповіді.

Це означає, що учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови або розв'язувати задачі з демонстрацією етапів роботи під час тесту з математики.

Усі завдання предметних тестів будуть укладатись на підставі чинних програм ЗНО.

Тому учасники НМТ в 2024 році можуть уже розпочинати підготовку, використовуючи минулорічні завдання НМТ і ЗНО.

ВИКОНУВАТИ ТЕСТИ МИНУЛИХ РОКІВ

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
21.2K viewsedited  11:55
Відкрити / Коментувати
2023-09-29 13:15:09 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання

У парламенті зареєстрований законопроект, яким запропоновано скасувати набір вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти.

Нововведення пропонується застосувати вже під час вступної кампанії в 2024 році.

Водночас про причини зазначеною ініціативи не повідомляється.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
21.3K views10:15
Відкрити / Коментувати
2023-09-27 17:07:27 Закон, що унормує модель НМТ, вже на реєстрації

Закон, що унормує модель НМТ і регулюватиме вступ у 2024 році, перебуває на реєстрації у Верховній Раді.

Закон дозволить Міністерству освіти і науки провести вступні іспити у форматі компʼютерного тестування і затвердить модель його проведення за формулою «3+1».

Також документ визначить перелік тестових предметів.

Обовʼязкові предмети НМТ:

українська мова;

математика;

історія України;

Предмет за вибором вступника:

іноземна мова;

біологія;

фізика,

географія;

хімія;

українська література.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
17.2K viewsedited  14:07
Відкрити / Коментувати
2023-09-27 16:54:07 ДПА в 9 і 11 класах проводитись не буде

Випускники 9 і 11 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію в 2024 році.

За словами чиновників МОН, скасування проведення підсумкової атестації пов’язано із різними причинами.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
17.6K viewsedited  13:54
Відкрити / Коментувати
2023-09-26 19:43:16 НМТ-2024 включатиме 4 предмети

Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді національного мультипредметного тесту, до складу якого буде включено 4 навчальних предмети.

Формат вступного іспиту до бакалаврату та магістратури медичного спрямування передбачатиме складання трьох обов’язкових предметів – української мови, математики та історії України, а також та одного предмета за вибором.

Тестування відбудеться в один день і триватиме 4 години.

Між двогодинними предметними блоками буде передбачена двадцятихвилинна перерва.

Докдадніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
28.4K viewsedited  16:43
Відкрити / Коментувати
2023-09-20 15:47:27 Коментарі до завдань НМТ-2023 з української мови та математики

Користувачі сайту Освіта.ua мають можливість ознайомитися з коментарями-поясненнями до завдань НМТ 2023 року з української мови та математики.

Ґрунтовні коментарі-пояснення створені спеціально для сайту ЗНО-ОНЛАЙН провідними вчителями, викладачами й репетиторами.

Пояснення провідних фахівців до правильної відповіді кожного із завдань тесту допоможуть майбутнім абітурієнтам зрозуміти логіку міркувань при роботі над тестовими завданнями.

Для полегшення самостійної роботи з тестами онлайн у кожному коментарі насамперед зазначено тему, знання з якої потрібні для виконання тестового завдання, і пояснено, які саме знання чи вміння потрібно застосувати до виконання цього завдання.

УКРАЇНСЬКА МОВА. 1 СЕСІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА. 2 СЕСІЯ

МАТЕМАТИКА. 1 СЕСІЯ

МАТЕМАТИКА. 2 СЕСІЯ

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
19.5K viewsedited  12:47
Відкрити / Коментувати