Англійська мова 🇬🇧

Логотип телеграм -каналу englua — Англійська мова 🇬🇧
628
Теми з каналу:
Everyday
Filmphrases
Idioms
Words
Vocabulary
Britishamerican
Phrasalverbs
Synonyms
Memes
Collocations
Difference
Advice
Mistakes
Collocation
Filmphrase
Slang
Abbreviations
Quotes
Differenc
Phonetics
Diffe
All tags
Логотип телеграм -каналу englua — Англійська мова 🇬🇧
Теми з каналу:
Everyday
Filmphrases
Idioms
Words
Vocabulary
Britishamerican
Phrasalverbs
Synonyms
Memes
Collocations
Difference
Advice
Mistakes
Collocation
Filmphrase
Slang
Abbreviations
Quotes
Differenc
Phonetics
Diffe
All tags

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно авторизуватися.Адреса каналу: @englua
Категорії: Мови
Мова: Українська
Передплатники: 19,852 (Дата оновлення: 2022-06-24)
Опис з каналу

Вивчай англійську мову щодня. Покращуй знання мови разом з нами.

♥️ Не забувайте донатити на ЗСУ.

⚡️ Наші проекти: @media365
💭 Реклама: @admqs

Останні повідомлення 2

2022-06-19 15:56:01
Пригадаймо слова та фрази за цей тиждень. Що краще підійде для цього речення?

He shortened his trip ___ illness.
Anonymous Quiz
7%
solve
9%
take a look
10%
spotless
63%
due to
9%
take a cover
2%
serene
667 voters1.7K views12:56
Відкрити / Коментувати
2022-06-18 13:17:17
Яке слово краще підійде для цього речення?

I can't ___ whether to sell my old car or keep it for another year.
Anonymous Quiz
83%
decide
17%
solve
341 voters700 views10:17
Відкрити / Коментувати
2022-06-18 10:55:22 💬 SOLVE vs DECIDE

Solve [ˈsɑːlv] — вирішувати

Значення: знайти правильну відповідь на проблему чи пояснення чогось, що важко зрозуміти.
Ми використовуємо solve , коли знаходимо правильне рішення на проблему, справляємося з нею або вирішуємо якусь конкретну задачу.

She solved her problem yesterday.
Вона вирішила свою проблема вчора.

I helped my sister to solve the crossword.
Я допом
іг сестрі вирішити кросворд.

De
cide [dɪ’saɪd] — вирішувати

Значення: після роздумів прийти до якогось висновку щодо чогось.
Ми використовуємо decide , коли обираємо, робити нам щось чи ні. Ми приймаємо рішення, зваживши всі аргументи.

They decided to go home early.
Вони вирішили піти додо
му рано.

We decided to get marr
ied.
Ми вирішили одружитися.


#difference
1.4K viewsedited  07:55
Відкрити / Коментувати
2022-06-17 10:43:01 🇬🇧 Сталі вирази з take

to take time — |tuː teɪk taɪm| — не поспішати, знаходити час;
to take a look — |tuː teɪk ə lʊk| — глянути;
to take notes — |tuː teɪk nəʊts| — занотувати;
to take cover — |tuː teɪk ˈkʌvə| — сховатися, накритися чимось;
to take medicine — |tuː teɪk ˈmɛdsɪn| — приймати ліки.

#collocation
1.9K views07:43
Відкрити / Коментувати
2022-06-16 10:52:43 Абревіатури англійською мовою:

J/K — just kidding — жартую;
ILY — I love you — кохаю тебе;
L8R — later — пізніше;
W8 — wait — зачекай;
NC — no comment — без коментарів.

#abbreviations
1.9K views07:52
Відкрити / Коментувати
2022-06-15 15:51:01
Спробуйте якнайкраще перекласти цитату у коментарях.👇
#quotes
1.4K views12:51
Відкрити / Коментувати
2022-06-15 10:44:18 🇬🇧 Забудьте слово «very». Синоніми для збагачення словникового запасу

very angry — furios |ˈfjʊərɪəs|;
very bad — awful |ˈɔːfʊl|;
very big — massive |ˈmæsɪv|;
very beautiful — gorgeous |ˈgɔːʤəs|;
very busy — swamped |swɒmpt|;
very calm — serene |sɪˈriːn|;
very careful — cautious |ˈkɔːʃəs|;
very clean — spotless |ˈspɒtlɪs|;
very cheap — stingy |ˈstɪnʤi|.

#synonyms
2.1K views07:44
Відкрити / Коментувати
2022-06-14 15:27:01
🇺🇦 Я, виходжу з будинку о 8:15, сподіваючись, що встигну на роботу до 8:00.

To leave – залишати, покидати, виходити.
To hope – сподіватися.

#memes
1.8K views12:27
Відкрити / Коментувати
2022-06-14 10:04:01 🗣️ Вирази на кожен день

What is it to you? — |wɒt ɪz ɪt tuː juː| — А тобі-то що?;
Get it? — |gɛt ɪt| — Розумієш?;
Are you nuts? — |ɑː juː nʌts| — Ти збожеволів?;
What's the use of? — |wɒts ðə juːz ɒv| — Який сенс?;
What is going on here? — |wɒt ɪz ˈgəʊɪŋ ɒn hɪə| — Що тут відбувається?

#vocabulary
2.3K views07:04
Відкрити / Коментувати
2022-06-13 16:50:46
Який вираз краще підійде для цього речення?

Take an umbrella, ___.
Anonymous Quiz
6%
it depends on
75%
just in case
6%
so far
4%
I don't mind
6%
get used to
3%
due to
407 voters859 views13:50
Відкрити / Коментувати