Get Mystery Box with random crypto!

Вступ.ОСВІТА.UA️⚡2024

Адреса каналу: @vstuposvita
Категорії: Освіта
Мова: Українська
Країна: Україна
Передплатники: 70.80K
Опис з каналу

Перший телеграм-канал про вступ в Україні! 🇺🇦🎓
⚡️Новини про НМТ та вступну кампанію.
🧑‍🎓Лише офіційна інформація.
🙅‍♀️Без реклами.
Більше про вступ ➡️ osvita.ua

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


Останні повідомлення 8

2023-10-23 15:04:11 Студентів-бюджетників працевлаштує держава

Міністерство освіти і науки пропонує законодавчо закріпити обов'язок студента, який навчається на бюджетній формі навчання, укласти договір про працевлаштування.

Відповідна норма передбачена законопроектом, яким пропонується реформувати систему бюджетного фінансування здобуття вищої освіти.

Законопроектом визначено, що договір передбачатиме працевлаштування студента після завершення ним навчання на строк, не менший за три роки.

Студенти, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до пропозиції центру зайнятості, будуть переведені на навчання за контрактом, а у разі відмови – відраховані із закладу вищої освіти.

Наразі триває громадське обговорення законопроекту. Документ поки не поданий на розгляд парламенту.

Докладніше
18.7K viewsedited  12:04
Відкрити / Коментувати
2023-10-20 15:33:33 Пільгові кредити на вищу освіту видаватимуть під 3% річних

Міністерство освіти і науки пропонує встановити відсоткову ставку в розмірі 3% річних за користування пільговим довгостроковим кредитом для оплати здобуття вищої освіти.

Пільговий довгостроковий кредит можна буде отримати одночасно з державним грантом на навчання для здобуття вищої освіти в розмірі, що не перевищує різниці між розміром оплати за навчання та розміром гранту.

Розмір пільгового кредиту не може перевищувати суми з оплати послуг за навчання за весь термін здобуття певного рівня вищої освіти.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
23.5K views12:33
Відкрити / Коментувати
2023-10-19 19:18:18 Оприлюднений законопроєкт про гранти на вищу освіту

Міністерством освіти і науки розроблений законопроєкт, яким пропонується запровадження механізму державних грантів на оплату послуг з навчання для здобуття вищої освіти.

Зокрема, законопроєктом пропонується розширити перелік джерел державного фінансування здобуття вищої освіти шляхом надання державних грантів.

Гранти будуть безповоротними і не передбачатимуть додаткових зобов’язань здобувача вищої освіти, пов’язаних з їх отриманням, крім випадків, передбачених законодавством.

Державні гранти зможуть отримати студенти, які мають право на навчання за державним або регіональним замовленням чи за контрактом з повною чи частковою оплатою навчання.

Отримати грант зможуть вступники, які взяли участь у конкурсному відборі на підставі результатів ЗНО/НМТ з результатом, не нижчим за рівень, встановлений Умовами прийому.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
17.5K viewsedited  16:18
Відкрити / Коментувати
2023-10-19 14:47:36 НМТ з української мови: перелік фразеологізмів

З-посеред завдань з української мови на НМТ обовʼязково є завдання на знання та розуміння фразеологічних одиниць.

Виконуючи такі завдання, учасники мають продемонструвати знання значення того чи іншого фразеологізму, здатність доречно та стилістично виправдано використовувати їх у текстах.

Пропонуємо СЛОВНИЧОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ , складений на основі тестових завдань з української мови, запропонованих учасникам ЗНО/НМТ за всі роки його проведення.

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
18.9K views11:47
Відкрити / Коментувати
2023-10-18 15:44:37 Готуйтеся до НМТ з математики за тематичними розділами

Учасники НМТ 2024 року мають можливість підготуватися до обов'язкового тесту з математики, скориставшись спеціальним сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, у якому завдання розподілені за темами.

За допомогою сервісу можна виконувати завдання за розділами чинної програми ЗНО.

Обравши певну тему, учасники зможуть перевірити свою готовність з усіх тем обох змістових блоків («Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія»).

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Числа і вирази

Дійсні числа.

Відношення та пропорції. Відсотки. Текстові задачі.

Показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення.

Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази та їх перетворення.

Рівняння, нерівності та їхні системи.

Лінійні, квадратні, раціональні рівняння та системи рівнянь.

Ірраціональні, тригонометричні рівняння та системи рівнянь.

Показникові, логарифмічні рівняння та системи рівнянь.

Нерівності та системи нерівностей.

Розв’язування задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь.

Функції

Числові послідовності.

Функціональна залежність.

Лінійні та квадратні функції.

Степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції.

Похідна функції.

Первісна та визначений інтеграл.

Комбінаторика, теорія ймовірностей, статистика.

Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку.

Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики.

ГЕОМЕТРІЯ

Планіметрія

Елементарні геометричні фігури на площині. Геометричні величини.

Трикутники.

Прямокутні трикутники.

Паралелограм. Ромб. Трапеція.

Прямокутник. Квадрат.

Коло та круг. Многокутники.

Координати та вектори на площині. Геометричні переміщення.

Стереометрія

Прямі та площини у просторі.

Призма.

Піраміда.

Тіла обертання.

Координати та вектори у просторі
22.6K viewsedited  12:44
Відкрити / Коментувати
2023-10-16 13:16:06 НМТ з української мови відбудеться за старим правописом

У 2024 році блок завдань НМТ з української мови не передбачатиме завдань на перевірку орфографічних норм, які зазнали змін згідно з новим правописом.

Зокрема, у 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нового Українського правопису.

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
18.2K viewsedited  10:16
Відкрити / Коментувати
2023-10-15 11:52:30 У ВР вирішили не скасовувати заочну форму навчання

Парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення не скасовувати набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти.

Законопроєкт №10092, яким була передбачена норма щодо непроведення набору вступників за вечірньою та заочною формами в 2024 році, вже схвалений комітетом і буде направлений на голосування в парламенті, але заочна і вечірня форма вступу буде залишена.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
22.2K viewsedited  08:52
Відкрити / Коментувати
2023-10-11 14:28:24 НМТ з історії України: перелік дат та пояснення до них

У 2024 році історія України є обов'язковим предметом НМТ.

Під час іспиту з історії України будуть перевірятись знання вступників за період з XVI століття і до сучасних подій.

Пропонуємо таблицю, яка допоможе ефективно підготуватися до тестування з історії України.

До таблиці внесено всі дати, необхідні для виконання завдань, і подано короткі пояснення до них.

Жирним шрифтом позначено дати, які треба обовʼязково знати напамʼять.

ПЕРЕЛІК ІСТОРИЧНИХ ДАТ

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
13.5K viewsedited  11:28
Відкрити / Коментувати
2023-10-10 13:32:54 Готуйтеся до НМТ з української мови за тематичними розділами

Українська мова, як і в попередні роки, залишається предметом, обов’язковим для складання на НМТ вступниками до закладів вищої освіти.

Майбутні учасники НМТ можуть ефективно готуватися до тестування з української мови, скориставшись спеціальним розділом на сайті ЗНО-ОНЛАЙН, у якому всі завдання згруповані за темами.

За допомогою сервісу можна почергово виконувати завдання за розділами програми ЗНО з української мови.

Сервіс дозволяє дізнатися свій рівень підготовки, тренуватись у виконанні завдань, звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі фахівців до найважчих завдань.

Завдання згруповано за такими тематичними розділами:

Фонетика. Графіка. Орфоепія

Склад. Наголос

Співвідношення звуків і букв

Орфографія

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

Правопис префіксів

Спрощення в групах приголосних

Зміни приголосних при творенні слів

Апостроф

Знак м’якшення

Сполучення йо, ьо

Подвоєння літер

Написання слів іншомовного походження

Велика літера та лапки у власних назвах

Складні слова

Правопис не з різними частинами мови

Основні випадки чергування у–в, і–й

Лексикологія

Лексичне значення

Синоніми. Антоніми. Омоніми

Лексика: лексична помилка

Фразеологія

Будова слова. Словотвір

Будова слова. Словотвір

Морфологія

Класифікація частин мови

Іменник: рід і число іменників

Іменник: відмінювання іменників

Іменник: написання й відмінювання імен по батькові

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник

Прислівник

Прийменник

Сполучник

Частка

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення

Класифікація речень

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Односкладні речення

Ускладнене речення: однорідні члени речення

Ускладнене речення: звертання, вставні слова, словосполучення, речення

Відокремлені члени речення: відокремлене означення

Відокремлені члени речення: відокремлена обставина

Відокремлені члени речення: відокремлений додаток

Складне речення: складносурядне речення

Складне речення: складнопідрядне речення
18.9K viewsedited  10:32
Відкрити / Коментувати
2023-10-04 19:19:20 Випускники шкіл отримуватимуть гранти на вищу освіту

Міністерством освіти і науки розроблено альтернативний існуючому підхід до державного фінансування вищої освіти, який передбачає державне замовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.

В концепцію закладений принцип державного замовлення на основні спеціальності – медиків, вчителів, інженерів тощо. За цими спеціальностями державне замовлення буде збережено.

Навчання на інших спеціальностях фінансуватиметься за рахунок підтримки держави у вигляді гранту на навчання.

Головне про отримання гранту

гранти отримуватимуть випускники на основі отриманих результатів ЗНО або НМТ;

вступник самостійно визначатиме, якому закладу освіти заплатити кошти за своє навчання. Виш може бути державним, комунальним або приватним;

кількість студентів, які отримуватимуть державну підтримку орієнтовно збільшиться на 30-40%;

водночас грант не буде покривати повної вартості навчання;

система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.

Очікується, що МОН може найближчим часом запропонувати відповідні проекти законодавчих ініціатив у цій сфері.

Докладніше

Дізнавайся про головне на Вступ.ОСВІТА.UA
15.5K viewsedited  16:19
Відкрити / Коментувати